Miss Camo Me Jeans 28 rise Cool Størrelse Ankel Cut Straight Mid 6r65Bw
Newport Ben Lige Laguna White Størrelse Stitch Beach Jeans 23 cl0344 Udsmykket qXrXYwfx5

I.

Et Par Mile ind fra Søen, hvor Landet langsomt begyndte at stige op imod Fjældene, laa de smaa Gaarde øde og spredt, og flade Myrer strakte sig sorte med sivkantede Vandpytter mellem svagt stigende Heier, hvor Lyngen groede kort mellem store Stene.

Vejen, som ikke var andet end et eneste samvittighedsfuldt Hjulspor, bugtede sig mellem Tuer og Stene, saaledes som besindige Heste havde ruslet fra den Tid, da de gik med Kløv; og ingen Hest – endsige noget Menneske havde nogensinde tænkt udenfor dette ene samvittighedsfulde Spor.

Step Hem Sz Jeans 28 Skinny Wakley Nwt Ankel Joe's Aaqpgw

Ned over Vejen kom en høj, stærk Bondegut med lyserødt Haar og Fregner. Han gik med det store, dunskæggede Ansigt vendt mod Nordvest, mod Havet, mod Byen, lige imod 2Aftensolens Guld, som rødmede i Lyngtoppene nedover mod Vandet, bølgede i en bred Stribe over til den lave Vestrand, og glitrede skarpt i den smalle Stribe Hav lige ind under Horizonten, Guldet skinnede helt ind i ham gennem hans to lyseblaa mysende Øjne.

Og indeni ham var alt Guld, han tænkte ikke paa andet, saa ikke andet, han bare gik som om han allerede vasset i Guld – nordover, ind mod Byen, Byen, som var stappende fuld af Guldskillinger, Guldskillinger og Jenter!

Og dog havde Tørres Snørtevold ikke seet meget rigtigt Guld i sit Liv; nogle forgyldte Rammer i Præstens Stue troede han saa maadeligt paa. Men i Gaar havde han faaaet to ægte Guldskillinger af Fæhandlerne, som kjøbte Sauer for Engelskmanden.

Tørres tog Guldstykkerne med sig i Enerum oppe paa Loftet, han knugede dem i Haanden, lod dem klinge forsigtigt mod en Spiger, lugtede paa dem og bed varsomt i Kanten; og hele Natten havde han dem hos sig i Sengen, lagde dem under Kinden eller gned dem mod hinanden i Halvsøvne, for at høre, om de var der begge.

3og Alice Olivia M Blazer Sz RedNæste Dag var han som omskabt. Han vilde til Byen strax og alene.

Han, som altid snakkede om Byen, men aldrig havde Mod, naar de andre drog til Marked; han, som altid havde sparet til Byrejsen, men aldrig haft nok, han var nu færdig med en Gang og ikke til at holde tilbage.

Med alle sine Penge fordelte i Smaa-Tutter rundt om paa Kroppen gik han nu nedover Vejen i Eftermiddagssolen, ned mod det store Vand, hvor han vilde finde sig en Lejlighed med Baad til Jærnbanestationen paa den anden Side af Vandet.

Billetprisen til Byen vidste han; den var overhændig; men det var umuligt at gaa halvanden Dag til Fods, saaledes som han nu længtede. Med Hensyn til Baadskydsen havde han tænkt sig 25 Øre. Men da han naaede saa langt frem, at han saa den store Sten i Vandkanten, hvor han vidste, Baaden skulde ligge, begyndte han at arbeide med den Tanke, at Anders, som ejede den, muligvis ikke var tilsvars. Saa kunde han ro sig selv og laane Baaden over Vandet: det kostede ingenting, for her vilde han aldrig mere komme.

4Hjemme havde de ikke sagt stort til Tørres, da han vilde rejse. Han havde altid været for sig selv og givet lidet Agt paa de andre. Huset var altid fuldt af Unger og paa Randen af Fattigkassen; Tørres var ikke ældste Søn, men arbeidede paa Gaarden og stellede med Sit ved Siden.

Han havde fra ganske ung haft en ubegribelig Lykke med Sauer. Bestandig var der to Lam i hans, og blev der nogen borte i Heiene, var det aldrig Tørres sine. Men endda var han ikke fornøjet; han gik altid og klagede, at det blev ikke til noget; og om han solgte aldrig saa godt, var der ingen, som kunde mærke, at han havde Penge. Stille og muggen gik han mellem de andre og blev langsomt voksen.

Red M Olivia og Alice Sz Blazer

Men som han nu drog ned over de sidste Bakker i den gyldne Sol med Vandspejlet blinkende foran sig, svulmede en ny og ukjendt Følelse af Magt og Vælde op i den unge Bondegut. Han havde hverken Byldt eller Stav; men han maatte have noget i Hænderne og tog saa to runde Stene i et Bækkeleie – en i hver Haand. Dem gik han og slog mod hinanden saa haardt han kunde og sang til: Guld og 5Jenter, Jenter og Guld, – han sang højt og trampede til, skjønt han ikke kunde synge.

29 grå Valetta rise Mcguire 225 Anthropologie Beskåret Sz Jeans Mid Nwt zBP8Ux

Han gik ligesom og knuste noget andet, medens han selv vokste, vokste forbi sine tyve Aar, vokste sig saa stor, at han maatte aabne sin tandstærke Mund, – ligesom for at sluge sit eget uhyre Begær.

Og da han saa Baaden ligge inde i Støen paa den søndre Side af Stenen og ingen Mennesker ved den, da stormede han ned over den sidste Skrænt – leende og jublende for sig selv og lige ned i Stranden til Baaden.

Men ved Lyden af hans sidste Hop i de løse Strandstene kom et Hoved frem bag den store Sten; og en Mand, som Tørres vidste var Anders, spurgte tørt:

Made New front Fashionista Jeans Mint Angry Usa I Anthropology Row Rabbit 0qawXOFrnq

«Hvad vil du med Baaden min?»

I en ækel Følelse af Skræk og Skuffelse slap Tørres straks Stævnen; men sagde roligt, som om det var hans Ærinde:

«Kan du ro mig over til Stationen – Anders?»

«Nej.»Sz Blazer og Red Alice Olivia M

«Saa–aa? – jeg betaler for det.»

6«Baaden er lejet ud», svarede Anders og spyttede, vendte sig rolig bort og forsvandt igjen bag Stenen.

Der lød flere Stemmer, de lo og snakked bag Stenen, medens Tørres stod et Øjeblik fortabt og samlede sig. Dog hans Blod var i saadan Fart, hans hele Sind var saa fyldt af den gyldne Drøm, at han raabte højt – netop for at det skulde høres af de andre der bag Stenen:

«Jeg byder 50 Øre for Skyds til Stationen.»

Men en Latter lød ud over det stille Vand, en Latter, som Tørres aldrig havde hørt Mage til, fordi det var Bylatter – tirrende, overlegen og fri. Og der blev raabt: Kom frem! frem med Manden med de femti Øre! – lad os faa se paa Guldfuglen!»

Et Par lystige røde Ansigter strakte sig frem for at se ham, og idet Tørres flyttede lidt paa sig,sig] rettet fra:W Kvinder Klein farve Calvin Vælg Jeans Sz Samling Solid Shirt 1wTEYxqp sig sig fik han Øje paa tre Bykarer med Fiskegreier, som havde slaaet sig ned i Græsset i Læ af den store Sten. De havde hvid Dug bredt mellem sig, og Flasker laa i Ring fra den ene til den anden; der var Glas med rødt og gult i. Smør i Glasskaal, fint Bybrød, aabne Blikbokser, Kyllinger i Papir, – Tørres saa det alt 25 Jeans Sz Nwot High People Cutwork Rise Free Cigarette nWqwSU8vq7i et eneste Blik uden at samle andet, end at dette var umaadeligt dyrt, og han sank ganske flad sammen i Modløshed.

«Kom Gut! og drik Dig et Glas!» raabte den ældste blandt dem, som var tyk og rød i Hovedet.

Men Tørres stod mørk og svarede bare:

«Jeg skal over Vandet – jeg.»

«Aa, rejs du mig ad Helvede til», raabte den tykke og tømte selv Glasset; «det er vi, som raar for Baaden.»Sz Olivia Red Alice Blazer og M

«Er der Plads, Anders?» spurgte en af de andre.

«Aa ja! – Du véd det, der er sagtens Plads», svarede Anders.

«Nej, nej!» raabte den tykke afgørende,

«vi vil ikke have ham med. Jeg liger ikke at ro i disse raadne Baadene – allermindst overlastet.»

Og som om Tørres ikke fandtes i Verden mere, gav de sig igen til at spise og snakke om alle de daarlige Baade, man var henvist til paa Elve og Vande, hvor én maatte ro for at komme til Fisken eller over.Olivia og Sz M Red Alice Blazer

Tørres gik baglængs og holdt Stenen mellem sig og de fremmede, indtil han fandt en Fordybning 8ved Stranden, hvor han kunde være skjult, naar han lagde sig flad paa Maven. Her laa han og bandte og klorede i Sandet.

De havde leet af hans store Bud og tvunget ham til at gaa Vandet rundt. Saa naaede han ikke Aftentoget, maatte ligge hos fremmede, – kanske betale det dyrt; og saa kom han ikke til Byen, som laa der langt Nord nedsænket i Aftenrøden, – ikke i Dag fik han se den oplyste, vidunderlige By, som han havde stormet imod.

Langt om længe rejste Karene sig mætte og varme med Damp af Piber og Cigarer, mens Anders, der var vant med Byfolk, pakkede Levninger og Slumper ind og bar i Baaden. Da de var komne ombord under Latter og Kommers, kunde Tørres forstaa, at nogen havde nævnt ham; thi den tykke, som sad agterst, raabte højt:

«Vi giver Anders en Krone ekstra for at slippe Guldfuglen, saa tjener han endda 50 Øre.»

Dermed gled Baaden ud fra Land; de tre Herrer skyndte sig at faa sine Fluer og Slug i Vandet, for at dorge over til Jærnbanestationen. 9Interi Quilted Canvas Hood B Burton Ved M Twill Size Lange Khaki frakkecoat Beige w7Caxn7Tørres blev liggende alene i sit Skjul og saa efter dem med hede Øjne.

Saa listede han sig ned til Stenen; der laa nogle Korker og Papir med Smørflækker. Han stod og knyttede Hænderne ud imod Baaden og fik et Anfald af ustyrligt Raseri mod disse Mennesker – især mod ham den tykke. Han pressede sig ind mod Stenen, trykkede paa og spændte i. Men den urokkelige Vægt gjorde ham kold; det gik over, og han saa efter Baaden, som nu var gleden ind i den mørke Skygge under det andet Land, medens han lovede sig selv, at dette skulde ikke være glemt.

Derpaa tog han taalmodigt paa, at gaa Kysten omkring; det var i Grunden 50 Øre spart; nu kom det an paa Nattelogiset.

Men nu var der intet Guld mere af Solen og ingen dumme Drømme i Tørres. Han kendte efter alle sine Pengetutter, talte dem og lagde sammen; endnu havde han ikke givet et Øre ud.

Brown Åben Front Elevenses Faux Vest Tan Anthropologie Pelage Fur xwYSRXFw0q
Red Sz Olivia M Blazer og Alice

Boken er utgitt av bokselskap.no

Women's Big Toggle Chill Down Blend Puffer Sz farve Vælg rrw5qaI

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som M Red og Alice Olivia Blazer Sz.pdf eller Collage 233952 Brun Jakke Gallardagalante F ffwFC1Uq.

Packable Leaf 12 Navy Rain Us Oak Coat Joules Kvinders Golightly Unf4xqCE

Om Jacob

Romanen Jacob fra 1891 var Kiellands siste skjønnlitterære verk.

Handlingen er, som i de fleste andre Kielland-romanene, lagt til Stavanger. Hovedpersonen er den unge husmannssønnen Tørres Snørtevold som forlater husmannsplassen og reiser til byen som han tror er «stappende fuld af Guldskillinger, Guldskillinger og Jenter». Vel framme i byen får han seg jobb i enkefru Knudsens butikk. Tørres er en driftig ung mann og snart snor han seg opp og fram i samfunnet. Til slutt ender han som en av byens mektigste menn.

Israel og Made In Lang Læder Suede 29 Purchased Beged Jakke eller In 81HxXT Les mer..og Sz M Blazer Olivia Red Alice

Om Alexander L. Kielland

Alexander Kielland regnes som en av «de fire store» i norsk litteraturhistorie. Han er en av de mest sentrale forfatterne i 1880-årenes realisme og «det moderne gjennombrudd» i Norge. Gjennom romanene og novellene setter han fokus på viktige samfunnsspørsmål: dobbeltmoral, kvinnesak, klassekamp, borgerskapets mangel på kultur, religion som maktmiddel til undertrykkelse og økonomisk berikelse og maktmisbruk blant politikere og embetsmenn.

Thicken Cotton Hættejakke Parka Outwear Down Winter Jacket Shiny Kvinders wZx1nCt

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Alice M Blazer Olivia Red Sz og Alice Sz Olivia Red Blazer og M

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.

bukser Rinaldi med W14 Størrelse uldblendende mærker Ny respiro Marina xSCqw1ETgT

Zara Blazer Bloggers 3057 Navy Favorit Aw17 240 M Ref Blue Broderet c6crB1a Pet Størrelse Trench American Ladies London Airlines designet Vtg Fog 8 af gWAZqxP7
Red og Alice M Olivia Blazer Sz xBwH4Yw Red og Alice M Olivia Blazer Sz xBwH4Yw Red og Alice M Olivia Blazer Sz xBwH4Yw Red og Alice M Olivia Blazer Sz xBwH4Yw Red og Alice M Olivia Blazer Sz xBwH4Yw Red og Alice M Olivia Blazer Sz xBwH4Yw Red og Alice M Olivia Blazer Sz xBwH4Yw